نظر به سوابق شرکت دیزل سنگین ایران، در جهت همکاری با معتبرترین شرکت‌های موتور ساز در دنیا، این شرکت علاوه بر موتورهای موجود در حوزه‌های نیروگاهی، ریلی و دریایی قابلیت تامین موتور مورد نظر کارفرمایان را داشته و تاکنون علاوه بر پروژه‌های تولیدی اقدام به تامین، نصب و راه اندازی و تعمیرات موتورهای ذیل نموده است:

همچنین در زمینه تامین، نصب و راه‌اندازی ژنراتورها جهت کاربری نیروگاهی با شرکت‌های ذیل همکاری داشته است:

همچنین جهت کاربری دریایی امکان تامین گیربکس ZF میسر می‌باشد.