نگهداری و تعمیرات سامانه های انرژی و نیروگاهیآزمون موتورهای نیروگاهی


با توجه به امکانات موجود در بستر کارگاه تولید و آزمون مجموعه، تعمیرات انواع موتورهای دیزلی و همچنین آزمایش موتورهای نیروگاهی انواع آزمون‌های نشتی، کارکردی و دوام برای موتورهای تا توان 3500 کیلوات با استفاده از بارگذاری مقاومتی فراهم می‌باشد.
آزمایش موتورها از توان 100تا 3500 کیلوواتآزمایش موتورها در اتاق آزمون