راه اندازی CHP کارخانه


در سه دهه اخير پس از افزايش عمده بهاي سوخت، اهميت بحث سوخت جايگزين، افزايش كارآيي انرژي و كاهش آلودگي افزايش يافته است. در سیستم های معمولی و رایج، الكتريسته از شبكه توزيع سراسري و حرارت بوسيله سوزاندن سوخت در بويلرها و تجهيزات گرمازا به روش توليد جداگانه تامين مي گردد.

در اين روش انرژي قابل توجهي به گونه اي متفاوت از طريق گازهاي داغ خروجي دودكش، برج هاي خنك كن، كندانسورها، مبدل های حرارتی در موتورهاي احتراق داخلي و همچنين تلفات توزيع و انتقال الكتريسيته در شبكه سراسري به هدر می رود، كه بيشتر اين حرارت قابل بازيافت بوده و مي تواند در تامين انرژي حرارتي مورد استفاده قرار گيرد. از طرفي الكتريسيته توليدي به اين روش به صورت متمركز نيروگاهي بوده و تلفات انرژي زيادي را در بردارد.

در مقابل اين سيستم هاي متمركز، روش هاي توليد پراکنده و مستقل با استفاده از فناوري (CHP) با تركيبي از توليد همزمان برق و حرارت قرار دارد. از لحاظ ترموديناميكي اين روش به معني توليد همزمان دو شكل معمول انرژي يعني الكتريكي و حرارتي، با استفاده از يك منبع انرژي اوليه مي باشد. انرژي گرمایي از بازيافت تلفات حرارتي اين مولدهاي مستقل بدست مي آيد و اين حرارت در بخش هاي مختلف صنعتي، تجاري و مسكوني بكار گرفته مي شود.

از طرفي الكتريسيته توليدي توسط اين فناوري به صورت محلي و مستقل و غير متمركز بوده كه اين دو ويژگي در كنار يكديگر، كارآيي مولدهاي توليد برق را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. كارآيي سيستم هاي معمول به روش متمركز در حدود 27 تا 50 درصد مي باشد كه بيشترين كارآيي مربوط به نيروگاه هاي سيكل تركيبي می باشد، در حالي كه با بهره گيري از فناوري توليد همزمان برق و حرارت بصورت مستقل، كارآيي انرژي اين مولدها به حدود 90 درصد نيز خواهد رسيد. تا آنجا كه دولت هاي اروپائي، امريكا و حتي در كشورهاي آسيایي نظير ژاپن سياست ها و قوانيني را براي ترغيب به استفاده از سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت وضع نموده اند.

از مزاياي سيستم هاي توليد همزمان مي توان به حركت به سوي خصوصي سازي و توليد غير متمركز و مستقل برق و حرارت، جلوگيري از تلفات توزيع و انتقال در شبكه سراسري، افزايش كارآيي تبديل انرژي و استفاده از آن، كاهش مصرف سوخت و افزايش رقابت در توليد برق و توان نيروگاهي و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي بخصوص دي اكسيد كربن و گازهاي گلخانه اي اشاره نمود.

از مهمترين مولد اين سيستم ها مي توان به توربين هاي گاز، موتورهاي پيستوني و ميكروتوربين ها كه همگي مجهز به سيستم بازيافت حرارت هستند اشاره کرد.


تولید مجزای برقتولید همزمان برق و حرارت


دانش طراحی و قابلیت تولید مولد


بی شک مهمترین بخش در سیستم های تولید همزمان برق و حرارت، مولد می باشد. مولد های قدرت نظیر موتورهای احتراق داخلی، توربین های گاز و ... که در بخش های فوق بدان اشاره گردید بخش اصلی یک نیروگاه CHP را تشکیل می دهند.

با توجه به تخصص و تولید اولین موتور دیزل سنگین کشور در شرکت دسا که ماحصل سالها تلاش و ممارست، مطالعات علمی، مطالعات بازار، گذراندن دوره های آموزشی تخصصی، آزمون های عملکرد و دوام و صرف هزینه های کلان است، این شرکت نسبت به بومی سازی دانش طراحی و تولید مهمترین رکن نیروگاه های تولید همزمان مبادرت ورزیده که از این حیث جایگاه ویژه ای را رقم زده است. این مهم می تواند سبب رشد و توسعه صنعت برق کشور، کاهش چشمگیر تلفات، کاهش ویژه ی خروج ارز از کشور، توسعه اقتصادی و رشد چشمگیر شاخص پدافند غیرعامل را به ارمغان آورد. بهره گیری از موتور گازسوز DESA-12V150 جهت احداث واحد های نیروگاهی تا توان 10 مگاوات توصیه می شود.


موتور گازسوز DESA-12V150