به نام خداوند جان آفرین

     طراحی، تولید، مونتاژ، آزمون و تعمیرات موتورهای احتراق داخلی به خصوص موتورهای دیزل سنگین به دلیل ماهیت کاربری، عملکردی و محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است. شرکت های تولید کننده ی موتور با علم به اهمیت موضوع، تجارتی انحصاری را در حوزه های یاد شده رقم می زنند. همچنین کاربرد گسترده موتورهای احتراق داخلی در کاربری های ریلی، دریایی، نیروگاهی، صنعتی، کشاورزی، جاده ای و... اهمیت ارائه خدمات تخصصی در این زمینه را جهت حصول بالاترین بازده و پرهیز از هدر رفت منابع ضروری‌تر می‌سازد. لذا با رویکردی ملی و منطبق با وظیفه ی شرعی بایدی گفتیم و دویدیم و ساختیم و طرحی نو درانداختیم و بر سردرش با جوهری ماناتر از قویترین ذهن ها نوشتیم که .«ما می‌توانیم»

     شرکت دسا با چنین دیدگاهی و نظر به تجارب ارزشمند کسب شده در طول بیش از 30 سال فعالیت، نسبت به ارائه ی خدمات فنی مهندسی تخصصی اقدام نموده است. آنچه ارزشمند است طرح این موضوع است که غالب همکاران مجموعه به خصوص مدیران اجرائی از سوابق ارزنده ای در حوزه ی موتورهای احتراق داخلی و سامانه های جانبی برخوردارند و ارائه خدمات در چنین سطحی، در کشور کم نظیر است. رضایت مشتری به عنوان یکی از اصول خط مشی دسا نیز به صورت جدی ارزیابی می گردد و ایجاد چنین امنیتی سبب افتخار برای دسا تلقی می شود. خداوند منان را شاکریم که با تعهد و تخصص توانسته ایم رضایت خاطر مشتریان را کسب نماییم و این مهم، به عنوان اصلی ماندگار همواره مورد تاکید خواهد بود.

مدیرعامل شرکت دسا

عیسی مرادی