موتور DESA- 16V170M

در این پروژه ، ارتقاء توان موتور ریلی MTU164000R43L از kW 2400 ( 3200 HP) به kw 2550 (3400 HP) و تغییر کاربری آن به دریایی بر اساس عملکرد موتور MTU164000M73L صورت گرفته است.جدول مشخصات فنی موتور DESA- 16V170M

عنوان مشخصه Engine version CSS grade
تیپ موتور DESA 3000 4 X
شکل قرار‌گیری سیلندرها V 4 X
تعداد سیلندر 16 4 X
سیکل موتور چهار زمانه 4 X
گازهای خروجی/ هوای ورودی مجهز به توربوشارژر و خنککن میانی 4 X
قطر سیلندر 170 mm 4 X
کورس پیستون 210 mm 4 X
سرعت میانگین پیستون 12.6m/s 4 X
جابجایی حجم هر سیلندر 4.76 lit 4 X
سامانه پاشش سوخت Common rail 4 X
نقطه شروع احتراق 9 BTDC 4 X
جهت چرخش موتور (از سمت فلایویل) CCW 4 X
ترتیب احتراق A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8-B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7 4 X
نسبت تراکم 16.4 4 X
فشار موثر ترمزی 22.19 bar 4 X
ماکزیمم فشار احتراق 190 bar 4 X
توان نامی موتور 2540 Kw 4 X
توان حداقل موتور 320 kw at 600 rpm 4 X
ماکزیمم گشتاور 13.53 kN.m 4 X
دور موتور 1800 rpm 4 X
محدوده سرعت 600-1800 rpm 4 X
مصرف سوخت 212 (g/kW.h) 4 X
وزن کل موتور 8630 kg 4 X
حجم کل روغن 330 lit 4 X
طول کلی موتور 3685 mm 4 X
عرض موتور 1530 mm 4 X
ارتفاع موتور 2120 mm 4 X