طرح تاسیس نیروگاه 25 مگاواتی تولید پراکنده در استان مازندران


خصوصی سازی صنعت برق با اهدافی چون کاهش تصدی دولت، افزایش بهره وری، کاهش تلفات و توسعه پتانسیل تولید، چند سالی است که مورد توجه متولیان این صنعت قرار گرفته است. با توجه به ظرفیت احداث نیروگاه های 25 مگاوات در استان مازندران و پتانسیل شرکت دسا در زمینه راه اندازی نیروگاه با موتور های دیزلی، شرکت دسا پا در این عرصه بزرگ نهاده و تصمیم به احداث دو نیروگاه 25 مگاوت در شهرهای بابل و محمود آباد گرفته است.