پروژه دسا 5000

موتور DESA-16V215 نمونه‌اي از يك موتور دور متوسط با چگالي توليد توان زياد است كه آنرا براي كاربري دريايي، ريلي، نيروگاهي و صنعتي مناسب مي سازد. زمانهاي تعميرات اساسي طولاني موتور به همراه تعميرات ساده، كاربري موتور را آسان مي‌كند. استفاده از فن آوري تزريق سوخت تك افشانه باعث مصرف سوخت مناسب اين موتور شده است .وزن كم و نسبت توان به وزن بالا در برابر هزينه هاي تعميرات و نگهداري كم از مزاياي خوب اين موتور است كه نياز به استفاده از تاسيسات پرهزينه را مرتفع ساخته است. در كاربري دريايي براي شناورهاي تندرو، لنجهاي ساحلي، كشتي هاي اقيانوس پيما و برخي كشتي‌هاي ماهيگيري مي‌تواند استفاده گردد. موتور DESA-16V215M با کاربری دریایی دارای توان 4250 اسب‌بخار در دور 1050 د.د.د است که تمام الزامات موتورهای دریایی روز دنیا اعم از فیلتر دوقلو روغن، فیلتر دوقلو سوخت، فیلتر گریز از مرکز روغن و ... را شامل می‌شود. گشتاور بالای این موتور در دورهای کم و میانی باعث افزایش قابلیت شتابگیری شناور خواهد شد.

نام موتور DESA-16V215M
توان (KW و HP) 3170 و 4250
سرعت موتور rpm 1050
قطر سنبه mm 215
طول جابجایی mm 275
حجم هر استوانه liter 10
حجم موتور liter 160
نسبت تراکم 4/13
طول موتور mm 5600
عرض موتور mm 2300
ارتفاع موتور mm 2800
وزن kg 20300
سرعت متوسط سمبه m/s 6/9
سامانه سوخت رسانی افشانه تکی (unit injectors)
مصرف سوخت ویژه ترمزی g/kWh 213
ظرفیت روغن liter 1150