پکیج CCHP کارخانه


تداوم رشد مصرف انرژی در کشور به همراه بهره‌وری کم سامانه های تولید، انتقال و توزیع انرژی سبب گردیده است تا آیندۀ نامطلوبی برای این بخش پیش بینی شود. به گونه‌ای که حتی در صورت تحقق کلیه برنامه‌های توسعه بالادستی ظرف مدت ده سال آینده، مصرف انرژی از تولید انواع انرژی اولیه از جمله نفت و گاز فراتر رفته و کشور به وارد کننده انرژی تبدیل می شود. این امر قطعا اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که با اجرای برنامه و سیاست‌های اجرایی مدیریت و افزایش بازده و همچنین ارتقاء بهره‌وری در عرضه و مدیریت بهینه منابع سوخت و انرژی کشور و صیانت از محیط زیست، می‌توان انتظار داشت اقدامی عملی و اجرایی برای مقابله با بحران پیش رو در کشور محقق گردد. مديريت كارآيي انرژي به تنهايي و تحت تأثير تعادل ميان عرضه و تقاضاي انرژي به وجود نخواهد آمد و لازم است دولت ها و مراجع سياست‌گذار وتصميم‌گير از راهكارهاي مناسب براي نيل به آن استفاده كنند.

از جمله راهكارهاي در حال استفاده در كشورهاي پیشرفته توليد توأمان برق و گرما در محل مصرف است. در روش های معمول برای نیاز های برق و حرارت، برق از شبکه توزیع سراسری و گرما به وسیله سوزاندن سوخت در دیگ ها و تجهیزات گرما زا به روش تولید جداگانه تامین می گردد. در این روش انرژی قابل توجهی به گونه های مختلف از طریق گازهای داغ خروجی دودکش، برج های خنک کن، چگالنده ها، خنک کننده ها در موتور های احتراق داخلی و همچنین تلفات توزیع و انتقال برق در شبکه سراسری به هدر می رود که بیشتر این گرما قابل بازیابی بوده و می توان از آن جهت تامین انرژی بهره برد. در مقابل این سامانه های متمرکز، روش های تولید پراکنده با استفاده از فناوری تولید همزمان برق و گرما قرار دارد.

از لحاظ ترمودینامیکی این روش به معنی تولید همزمان دو شکل معمول انرژی یعنی برق و گرما، با استفاده از یک منبع انرژی اولیه می باشد. انرژی گرمایی از بازیافت تلفات گرمایی این مولد های مستقل بدست می آید و این گرما در بخش های مختلف صنعتی، تجاری و مسکونی به‌کار گرفته می شود. از طرفی برق تولیدی توسط این فناوری به صورت محلی و غیر متمرکز بوده که این دو ویژگی در کنار هم، کارایی مولد های تولید برق را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. كارآيي سامانه های تولید برق به روش متمرکز (نیروگاهی) در حدود 27 تا 55 درصد مي باشد كه بيشترين كارآيي مربوط به نيروگاه هاي سيكل تركيبي است. در حاليكه با بهره گيري از فناوري توليد توأمان برق و گرما بصورت غیرمتمرکز، كارآيي انرژي اين مولد ها به حدود 80 درصد نيز خواهد رسيد.
مزاياي توليد توأمان برق و گرما در محل مصرف را می توان به صورت زیر برشمرد


شرکت دیزل سنگین ایران با سالها تجربه و کسب دانش و آموزش در معتبرترین مراکز علمی جهان، با تجربه ی موفق طراحی و تولید نخستین موتور دیزل سنگین به عنوان قطب دانش موتور در منطقه خاورمیانه مطرح می‌باشد.

این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی مجرب و آزموده با تحصیلات دانشگاهی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص احداث نیروگاه‌های تولید همزمان برودت، حرارت و توان (CCHP) آمادگی کامل در خصوص ارائه و انتقال دانش به کارفرمایان و مشاوره در تمامی مراحل فرایند از مطالعات بازار، طرح امکانسنجی، نظارت و اجرا، نصب و بهره برداری را دارد.