موتور دوگانه‌سوز


با توجه به ارزانی سوخت گاز نسبت به سوخت دیزل بسیاری از صاحبان صنایع که دارنده‌ی موتورهای دیزل و یا دیزل ژنراتور می‌باشند به سمت تبدیل این موتورها به حالت گازسوز و دوگانه سوز تمایل پیدا کرده‌اند. این رویه در سال‌های اخیر خصوصا با افزایش اختلاف قیمت بین دو سوخت دیزل و گاز قوت گرفته است.

این موضوع در کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسایه با توجه به موارد و شرایط زیر از اولـویت بالاتری برخـوردار می‌باشد کـه بعضی از این موارد به شرح زیر است :
موتورهای موجود در کشور به طور معمول به دو دسته موتورهای اشتعال جرقه ای و اشتعال تراکمی تقسیم می‌گردند که موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت بنزین و یا گاز طبیعی و موتور دیزلی با گازوئیل کار می‌کند. در طول سال‌های اخیر و به منظور کاهش آلایندگی و هزینه مصرف سوخت، موتورهای بنزینی به حالت گازسوز نیز قابل تغییر می باشند و این در حالیست که در موتور، تنها یکی از دو سوخت تزریق می شوند. اما در موتورهای دوگانه‌سوز به‌طور همزمان سوخت دیزل به عنوان سوخت آتش زنه درون محفظه ای شامل هوا و گاز طبیعی تزریق می‌شود تا سبب احتراق سوخت گازی شود.


موتورهای دوگانه سوز را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

عمده مزیت این نوع موتورها استفاده توأمان از گاز و گازوئیل می باشد که هزینه مصرفی در یک موتور را با حداقل نیاز به تغییرات کاهش می دهد و در عین حال در صورت عدم وجود گاز و یا قطعی موقتی آن، می تواند به طور کامل با سوخت دیزلی کار نموده و تولید توان نماید.

در همین راستا شرکت دیزل سنگین ایران، موتور دوگانه سوز را از خانواده موتورهای ملی، طراحی نمود که دارای توان 850 کیلووات در دور 1500 بوده و دارای قابلیت استفاده از 17% سوخت آتش زنه و 83% گاز طبیعی در حالت تمام بار می باشد و با توجه به دانش موجود در این زمینه، توانمندی لازم برای دوگانه سوز نمودن سایر انواع موتورهای دیزلی را دارا می باشد.