خدمات قابل ارائه آزمایشگاه


آزمایشگاه دیزل سنگین ایران به عنوان اولین مرجع تخصصی کالیبراسیون در استان مازندران، دارای گواهینامه تایید صلاحیت NACI-P13 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اداره کل استاندارد استان مازندران بوده و با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و کادری مجرب، آماده ارائه خدمات آزمون و کالیبراسیون می باشد.خدمات قابل ارائه آزمایشگاه کالیبراسیون دیزل سنگین ایران: