در حال حاضر شرکت تولیدی و صنعتی دیزل سنگین ایران به عنوان تنها شرکت دارای دانش و تکنولوژی ساخت موتورهای دیزلی در داخل کشور و در حوزه کشورهای خاورمیانه شناخته می¬شود. این شرکت با تکیه بر توان فنی و دانش کارکنان، که در طول سالیان تلاش در زمینه تولید و توسعه موتورهای مختلف کسب کرده و همچنین با بهره گیری از تجهیزات نصب شده در خطوط تولید، اتاق های آزمون موتور، آزمایشگاه تخصصی و سایر امکانات مورد نیاز، توان تولید و ساخت موتورهای دیزلی تا توان 5000 اسب بخار را دارا می باشد. در همین راستا با موفقیت در طراحی و ساخت اولین موتور دیزلی به نام موتور ملی د87 توانسته نام و موقیعت خود را به عنوان یک سازنده موتور ها دیزلی در بین سازندگان مطرح جهان تثبیت نماید.
دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی¬های نوین به همراه فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز برای ساخت موتورهای دیزل سنگین، دو شاخص مهم در صنعت ساخت موتورهای دیزل سنگین است. شرکت دیزل سنگین ایران به عنوان تنها شرکت فعّال در زمینه ساخت و توسعه توان موتورهای دیزل سنگین در ایران و منطقه خاورمیانه در مدّت زمان فعالیت توانسته بخش اعظمی از این شاخص¬ها را فراهم آورد و گامهای بزرگی را در توسعه این صنعت و قطع وابستگی به کشورهای دیگر بردارد. برای سرعت بخشیدن به این پیشرفت ها و برداشتن گامهای بزرگتر برای رسیدن به توسعه پایدار در این صنعت و قطع کامل وابستگی به کشورهای دیگر ضروری است در کنار تلاش در زمینه ارتقا سطح دانش نسبت به سرمایه گذاری برای تامین تجهیزات و زیرساخت¬های مورد نیاز این صنعت اقدام شود.

اهمیت اتاق آزمون موتور:

برای آزمایش موتورها بعد از پایان فرآیندها طراحی، ساخت و همبندی نیاز به اتاق¬های آزمایش موتور مجهز به تجهیزات مورد نیاز می باشد و بدون در نظر گرفتن اتاق آزمون موتور نمی¬توان نسبت به تولید موتورها با کیفیت و منطبق با استاندردها اقدام کرد. در واقع می توان مجموعه ای را به عنوان سازنده موتور نامید که دارای اتاق های آزمایش موتور باشد چون تنها در این صورت قادر می باشد با نتایج حاصل از آزمایش موتورهای تولیدی خود، صحت عملکرد آنها و سایر مشخصات فنی را ارایه نماید.
همچنین دانش فنی در زمینه¬های مختلف همواره در حال پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی ها نوین است. همواره سعی می شود از این پیشرفت¬های علمی برای ارتقا و توسعه محصولات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. همگام با این پیشرفت ها در صنعت ساخت موتورهای دیزل سنگین نیز طراحان موتور برای ارتقا و بهبود عملکرد در سامانه¬های مختلف موتور تلاش می¬کنند که حاصل این تلاش ها ارایه موتورها با عملکرد بهتردر بازارها می باشد.
برای رسیدن به نتایج مطلوب در زمینه ارتقا و توسعه توان موتورها نیاز به اتاق آزمون با تجهیزات پیشرفته است، تا بتوان نسبت به عملیاتی کردن تحقیقات انجام گرفته اقدام نمود.

نقش تجهیزات پیشرفته در اتاق آزمون موتور:

به موازات سیر تکاملی موتورهای دیزلی که همراه با پیشرفت دانش صورت می گیرد اتاق¬های آزمون این نوع موتورها نیز باید همگام با این پیشرفت ها به تجهیزات نوین مجهز گردند. همانگونه که در اهمیت اتاق¬های آزمون موتور بیان شد علی الخصوص برای انجام آزمون¬های مرتبط با ارتقا و توسعه توان موتورها نیاز به تجهیزات بیشتری می باشد.
اتاق آزمون موتور از مجموعه از تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، کنترلی و تجهیزات اندازه گیری شکل می گیرد که همراه با پیشرفت ها علمی و توسعه فناوری ها شاهد تغییرات و تکامل این تجهیزات و همچنین پیدایش تجهیزات جدیدتر با قابلیت ها بالاتر می باشیم. به روز رسانی اتاق های آزمون موتور همراه با این پیشرفت ها و مجهز شدن به تجهیزات پیشرفته سبب بالاتر رفتن سطح توانایی های فنی و ارایه محصولات جدید و با کیفیت تر خواهد شد.

اهداف طرح:

هدف از ارایه این طرح رسیدن به یک اتاق آزمون موتور با کلیه تجهیزات لازم برای آزمون موتورهای دیزل سنگین تا توان 5000 اسب بخار با کاربرد دفاعی (استفاده در صنایع دریایی) بر اساس استانداردها و منابع طراحی و همچنین امکان استفاده برای آزمون موتورها با کاربرد ریلی و نیروگاهی در این محدوده توانی می باشد.
برای رسیدن به این هدف در این طرح اتاق آزمون موتور شماره 4 شرکت دیزل سنگین ایران مورد بررسی قرار می گیرد با بررسی امکانات فعلی در این اتاق آزمون موارد ذیل بررسی می شود:
1- اضافه کردن برخی تجهیزات برای بهبود امکانات موجود (به روز رسانی امکانات)
2- شناسایی کمبودها اتاق آزمون موتور در زمینه تجهیزات آزمون بر اساس استانداردها (نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز برای اتاق آزمون موتور و فراهم شدن شرایط آزمون موتور به خصوص موتورها با کاربرد دفاعی (صنایع دریایی) بر اساس استانداردهای جهانی)

دستاوردها و محصولات حاصل از اجرای طرح :

در صورت اجرای این طرح، اتاق آزمون موتور شماره 4 دسا به تمامی تجهیزات مورد نیاز برای آزمایش موتورها تا توان 5000 اسب بخار مجهز می شود و در این حالت می توان از این اتاق آزمون موتور برای انجام آزمایش موتورهای تولیدی و توسعه و ارتقا توان موتورها در گستره توانی 5000 اسب بخار استفاده کرد.
- اتاق آزمون موتور با قابلیت آزمون موتورهای دیزلی سنگین با کاربرد نظامی (کشتی¬ها نظامی) تا گستره توانی 5000 اسب بخار بر اساس استانداردهای رایج دریایی
- امکان انجام آزمون موتورهای دیزل سنگین با کاربرد ریلی تا توان 5000 اسب بخار بر اساس استانداردهای رایج دریایی
- امکان انجام آزمون موتورها دیزلی سنگین با کاربرد نیروگاهی تا توان 5000 اسب بخار بر اساس استانداردهای رایج دریایی
- این اتاق آزمون برای سایر کاربری ها (غیر نظامی ) نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این اتاق آزمون، در حال حاضر انجام آزمون موتورهای با کاربرد ریلی برای موتور 16RK215 انجام می شود. همچنین می توان نسبت به آزمون موتورها با کاربرد نیروگاهی (تامین انرژی الکتریکی) و حمل و نقل دریایی (کشتی های غیر نظامی ) نیز اقدام کرد.