نصب و راه اندازی
شرکت دیزل سنگین ایران دارای تاریخچه بلند مدتی در زمینه تامین، نصب و راه اندازی موتورهای دیزلی با کاربری های نیروگاهی، ریلی و دریایی می باشد. از افتخارات شرکت دسا طراحی و تولید نخستین موتور دیزل سنگین در کشور و به احتزاز در آوردن نام ایران بر بلندای قلل رفیع علمی دنیا به عنوان یکی از ده کشور دارای دانش و توانمندی تولید موتورهای دیزلی سنگین محسوب می شود. این مهم زمینه ساز کسب تجربیات ارزنده در کنار سایر فعالیت های شرکت از جمله مونتاژ، نصب، راه اندازی، تعمیرات و آزمون گردیده است. در این راستا علاوه بر اجرا و نظارت در فرایند نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور، تابلو های برقی و کنترلی و همچنین موتور و گیربکس، جهت ارائه بهترین تجهیزات و کاراترین ماشین آلات با ارتباطات مناسب ایجاد شده در مدت زمان حیات، اقدام به مشاوره و نظارت در طرح امکانسنجی، انتخاب تا نصب و راه اندازی موتور و سامانه های مرتبط می نماید. نظارت های دوره ای، بازرسی و مشاوره در زمان های مقرر و فرایند بهره گیری از موتور پس از اجرا از جمله خدمات شرکت دسا به کارفرمایان محترم می باشد.لذا به علت اهمیت خاص این مولدها همواره موارد زیر مدنظر قرار می گیرد:
- انتخاب موتور دیزل متناسب با طراحی و نحوه بهره برداری
- نظارت و بررسی دقیق قطعات مورد استفاده درتعمیر موتور
- رعایت کلیه اصول مهندسی و موارد تاکید شده سازنده موتور درتعمیرات اساسی