آزمون

شرکت دیزل سنگین ایران(دسا) مجهز به 6 اتاق آزمون است. سه اتاق تمام تجهیزات لازم را برای آزمون دوام و عملکرد انواع موتور تا توان 3600 کیلووات دارا است.
آزمون موتور با دور متغیر
برای آزمون موتورهای دور متغیر از ترمزابی استفاده می شود. این اتاق ها مجهز به ترمز آبی از شرکت های معتبر سازنده این تجهیزات نظیر TAYLOR, HORIBA, SCHENCKو... است که قابلیت آزمون موتورهای نو و تعمیراتی تا توان 3600 کیلووات را دارند. همچنین اتاق آزمون موتور ملی د87 مجهز به تمام تجهیزات لازم برای آزمون آلایندگی و اخذ استانداردهای جهانی UICاست.
برخی از امکانات آزمون موتور د89 عبارت است از : توانایی ایجاد شرایط آب و هوایی با دما و رطوبت مختلف برای آزمون عملکرد موتور، سامانه پایش و تنظیم شرایط سوخت، دارا بودن بیش از 100 ورودی و خروجی رقومی و ترسیمی برای ثبت اطلاعات موتور، قابلیت آزمون موتورهای مختلف با کاربری راه آهن، دریایی و نیروگاهی. همچنین کلیه تجهیزات به روز و دارای استانداردهای جهانی است که به منظور اخذ گواهینامه های بین المللی نظیر DNV , UIC و ... تهیه و نصب شده اند.
تاریخچه موتورهای آزمایش شده در شرکت دسا
1) 70 دستگاه موتور 3.2 مگاواتی RUSTON 16 RK 215
2) 104 دستگاه موتور 3.2 مگاواتی DEUTZ (250kVA, 350 kVA, 500 kVA, 100 kVA, 180 kVA)
3) موتور 16 و 4 استوانه وارتسیلا (710kW , 3 MW)
4) موتور MTU4000 با توان 2400 kW
5) موتور MTU538 با توان 2400 kW
6) موتور 12 استوانه MTU 12V183TB12G با توان kW 441
7) موتور 12 استوانه D87 با توان kW 1000
8) موتور 12 استوانه MTU 12V183TA32 با توان kW 360