شرکت دیزل سنگین ایران با سال ها تجربه در زمینه تعمیرات رده های مختلف موتور با امکاناتی منحصر به فرد و مطابق با دستورالعمل های ارائه شده به توسط شرکت های سازنده موتور اقدام به بازگشایی، همبندی و نصب و آزمون انواع موتورهای دیزلی در محدوده توانی 80 الی 3600 کیلووات می نماید. 7500 مترمربع فضای سالن تولید و مونتاژ شامل کارگاه ها با تجهیزات کامل و به روز در کنار پرسنل متخصص و آموزش دیده در برترین دوره های داخلی و خارجی سبب شده تا تمامی موتورهای تعمیری با توان نامی اولیه تحویل کارفرمایان گردد. تمامی فرایندها توسط واحد کنترل کیفیت مورد پایش قرار می گیرند.
I. کارگاه دمونتاژ
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری کارگاه دمونتاژ به شرح زیر می باشد :
• دمونتاژ الکتریکال
• دمونتاژ سیستم روانکاری
• دمونتاژ مجموعه لوله ها
• دمونتاژ استارت موتور
• دمونتاژ مجوعه دود و هوا
• دمونتاژ گاورنر
• دمونتاژ مجموعه انژکتور
• دمونتاژ پمپ و دمپر
• دمونتاژ فلایویل و کنترل شفت
• دمونتاژ درپوش های بدنه موتور
• دمونتاژ کارتل
• دمونتاژ پمپ کاور
• دمونتاژ قطعات اصلی
II. کارگاه شناسائی قطعات
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری کارگاه شناسائی قطعات به شرح زیر می باشد :
• شستشو قطعات
• شناسائی قطعات معیوب
III. كارگاه شستشو بدنه
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری کارگاه شستشو بدنه به شرح زیر می باشد :
• بازگشائي بدنه
• شستشو بدنه
• لاینر
IV. كارگاه فيكسچر گردان
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری کارگاه فيكسچر گردان به شرح زیر می باشد :
• پيش مونتاژ بدنه
• پيش مونتاژ ميل لنگ
• مونتاژ ميل لنگ
• نصب ميل بادامك
• نصب پيرو ميل بادامك
• نصب پيستون و شاتون
• نصب سرسيلندر
V. كارگاه پيش مونتاژ مكانيكال 1
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری كارگاه پيش مونتاژ مكانيكال 1به شرح زیر می باشد :
• پيش مونتاژ ميل بادامك
• پيش مونتاژ پيرو ميل بادامك( CFS )
• پيش مونتاژ شاتون
• پيش مونتاژ پيستون و شاتون
• پيش مونتاژ كنترل شفت
VI. كارگاه پيش مونتاژ مكانيكال 2
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری كارگاه پيش مونتاژ مكانيكال 2 به شرح زیر می باشد :
• پيش مونتاژ سرسيلندر
• پيش مونتاژ چرخ دنده هرز گرد
• پيش مونتاژ پمپ روغن
• پيش مونتاژ پمپ هاي آب
• پيش مونتا‍ژ اهرمهاي انژكتور
• پيش مونتاژ يوگ سوپاپ
• پيش مونتاژ اسپك
• پیش مونتاژ گاورنر درایو
• پيش مونتاژ شير قطع جريان هوا
• پيش مونتا‍‍‍ژ شير اطمينان روغن
VII. كارگاه مونتاژ اصلي مكانيكال
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری كارگاه مونتاژ اصلي مكانيكال به شرح زیر می باشد :
• نصب درپوش های بدنه موتور
• مونتاژ مجموعه پمپ كاور
• مونتاژ كارتل
• مونتاژ مجموعه فلايويل و كنترل شفت
• مونتاژ پمپ و دمپر
• مونتاژ مجموعه انژكتور
• مونتاژ مجموعه دود و هوا 1
• مونتاژ گاورنر وتايمينگ موتور
• مونتاژ مجموعه دود و هوا 2
• مونتاژ مجموعه لوله ها 1
• نصب استارت موتور
• نصب کولر روغن
• نصب فيلتر روغن
• نصب شيراطمينان روغن
• نصب گارد فلايويل
• مونتاژ مجموعه لوله ها 2
• مونتاژ سيستم روانكاري
VIII. كارگاه مونتاژ الكتريكال
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری كارگاه مونتاژ الكتريكال به شرح زیر می باشد :
• مونتاژ الكتريكال ST8
• مونتاژ الكتريكال ST9
• آماده سازی تست
IX. کارگاه آزمایش
تست موتور در اتاق تست در این کارگاه صورت می پذیرد.
X. كارگاه رنگ
مجموعه فعالیت ها و ایستگاه های کاری كارگاه رنگ به شرح زیر می باشد :
• تمیز کاری
• رنگ آميزي
XI. كارگاه تکمیلی
در این کارگاه، کارهای تکمیلی مربوط به آماده سازی موتور برای ارسال انجام می گیرد.
اشکال 1 تا 6 بعضی از کارگاههای شرکت دسا را نشان می دهند.