پکیج CCHP دسا

این طرح در زمره پروژه های تحقیقاتی شرکت دسا قرار دارد. هدف از مطالعات امکانسنجی و اجرایی نمودن این طرح افزایش بازدهی و بهبود مستمر انرژی می باشد. مولد پکیج مذکور موتور 12 سیلندر ملی گازسوز د87 با توان 850 کیلووات می باشد. به جهت محدوده توانی موتور هدف که منطبق با نیاز بخش وسیعی از بازار داخلی و کشورهای همسایه می باشد و همچنین رویکرد جهانی شرکت های موتور ساز در راستای افزایش تولید موتورهای گازسوز و با سامانه بازیاب حرارت، شرکت دسا در نظر دارد اقدام به تولیدی نمودن این طرح در قالب پکیج توان، گرما و سرما نماید. در این پکیج از موتور گازسوز ملی د87 و ژنراتور جهت تولید برق استفاده می شود. همچنین با تعبیه مبدل های حرارتی و سیستم کنترلی گرمای هدر رفته از سامانه های خنک کاری موتور و اگزوز بازیافت شده و جهت مصارف گرمایشی به محل مصرف و یا جهت مصارف سرمایشی به چیلر جذبی انتقال می یابند. لازم به ذکر است از این پکیج می توان جهت تولید آب شیرین در مناطق عملیاتی استفاده نمود. مطابق برآوردهای انجام شده در طرح امکانسنجی، میزان گرمای قابل بازیافت از موتور گازسوز د87، بالغ بر 760کیلووات برآورد می گردد که می تواند 8kg/sec آب با دمای 80درجه سانتی گراد را تامین نماید. لازم به ذکر است این طرح در مرحله امکانسجی قرار دارد.