کارگاه های عملی:

سالها تجربه و دانش کاربردی و نیز آموزش حین خدمت در زمینه بازگشایی و همبندی، تعمیرات و نگهداری، نصب و راه اندازی و آزمون انواع موتورهای دیزلی سنگین سبب گردیده تیم کاری شاغل در واحد های تولید، مهندسی و آزمون به عنوان اساتید صاحب حرفه و فن شناخته گردند. در کنار این تخصص، امکانات منحصر به فرد شرکت دسا سبب گردیده تا جذابیت دوره های عملی بیش از پیش متجلی گردد. لیست کارگاه های عملی از اینجا قابل دانلود می باشد.