مولدهای قدرت:

شرکت دیزل سنگین ایران به عنوان تولید و تامین کننده ی یکی از پر مصرف ترین و در عین حال مهمترین مولدهای قدرت در کشور با بررسی نیازهای بازار و چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مطالعات در این حوزه را آغاز کرده است. حرکت با شتاب فزاینده ی کشورهای صنعتی به سمت و سوی انرژی های نو و پاک و همچنین توسعه ی دیگر مولدهای قدرت سبب شده تا شرکت دسا با همکاری دانشگاه های منطقه و شرکت های فعال، به عنوان یکی از متولیان حوزه انرژی در کشور در زمینه های ذیل و به جهت راه اندازی و احداث اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای نماید.
1- توربین های باد
2- توربین گاز
3- میکرو توربین ها
4- پیل های سوختی
5- ژنراتور خورشیدی
6- امواج دریا