پایان نامه ها

در راستای انجام بهینه رسالت واحد تحقیق و توسعه در بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه، این واحد نیازهای روز صنعت دیزل را در قالب پایان نامه های دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی مدون نموده و با مراکز دانشگاهی ارتباط برقرار نموده است. امکانات منحصر به فرد آزمایشگاهی و نرم افزاری در کنار افراد متخصص و دانشگاهی که در بخش¬های مختلف شرکت دسا مشغول فعالیت می باشند این امکان را فراهم ساخته تا ضمن ارائه مقالات در مجلات برتر نسبت به تولیدی شدن دانش کسب شده اقدام گردد. در این راستا از دانشجویان ممتاز علاقمند دعوت به همکاری می گردد. هم اکنون دانشگاه های صنعتی نوشیروانی، دانشگاه نفت محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، نور و آمل جهت تعریف موضوع پایان نامه و انتخاب استاد مشاور صنعت به این واحد مراجعه می نمایند.