OM355

با توجه به نیاز کشور به دیزل ژنراتور دریایی در بازه توانی 100 تا 200 اسب بخار، شرکت دسا فعالیت های خود را در این زمینه با قرارداد فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور دریایی با موتور Mercedes-Benz OM355 به ظرفیت 147 اسب بخار در حالت دائم کار و 173 اسب بخار در حالت آماده به کار با کاربری دریایی آغاز نموده است.

مشخصات فنی موتور دیزلی:

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی مورد استفاده در دیزل ژنراتور دریایی دسا ارائه شده است.

مشخصات ژنراتور:

در جدول زیر مشخصات فنی ژنراتور مورد استفاده در دیزل زنرتور دریایی دسا ارائه شده است.

مشخصات دیزل ژنراتور دریایی (محصول نهایی):

در جدل زیر مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور دریایی ارائه شده است. این مجموعه بر روی یک شاسی فلزی تحویل داده خواهد شد.