محصولات دریایی

صنایع دریایی هر کشوری که به آب های آزاد دسترسی دارد از لحاظ اهمیت اقتصادی و تجاری نقشی انکار ناپذیر خواهد داشت. وجود لنج ها و کشتی های بی شمار در کشور و نیاز مبرم به تامین مولد و سامانه های انتقال قدرت را آشکار می سازد. عمده فعالیت های شرکت دسا قبل از سال 1390 به تامین و نصب در حوزه دریایی بر می گردد. در آغاز این دهه با دانش کسب شده از طرح موتور ملی و سایر پروژه های انجام شده، شرکت دسا در زمینه تعمیرات، تولید و ارتقای توان موتورهای دریایی فعالیت جدی خود را آغاز نموده است.
با توجه به تنوع محصولات از منظر برند و محدوده توانی از 300 تا 5000 اسب و لزوم حفظ اطلاعات شرکت، جهت سفارش گذاری نیازمندی ها و برقراری ارتباط با معاونت بازرگانی و فروش در حوزه محصولات دریایی از طریق آدرس اینترنتی info@desa.ir اقدام فرمایید.