کارگاه های دانشی:

دستیابی به دانش طراحی و تولید موتور ملی دیزل سنگین د87 و قرار دادن نام کشور ایران در میان ده کشور تولید کننده موتورهای سنگین در جهان تنها با همت و دانش جوانان غیور این مرز و بوم و حمایت های بی دریغ مدیران ارشد میسر گردید. نظر به کسب دانش و تجربه گروهی از متخصصان و مدیران شرکت دسا با مدارک تحصیلی سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها و شرکت های معتبر دنیا و همچنین حضور همزمان با فعالیت صنعتی، در دانشگاه به عنوان استاد رشته های فنی و مهندسی جهت به روز رسانی دانش ذهنی و کسب یافته های علمی جدید که همواره مورد تایید مدیریت ارشد سازمان نیز واقع گردیده است، سبب شده که واحد آموزش دسا اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی دانشی جهت ارتقای سطح علمی دانش پژوهان نماید. نام دوره های آموزشی به همراه رئوس مطالب از اینجا قابل دانلود می باشد.