تاریخچه دسا

شرکت دسا از جمله طرح‌های دهگانه عمرانی کشور است که در سال 1370 به منظور تولیدموتورهای دیزلی دور متوسط در شهرستان آمل احداث گردید
همبندی و آزمون 70 دستگاه موتور RK215برای کشنده های آلستوم از سال 1383
ساخت 36 دستگاه واگن مولد برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران
همبندی و آزمون 104 دستگاه موتور Deutzبرای نیروگاه پراکنده شرکت مخابرات
ساخت چندین نیروگاه از 700 کیلووات الی 10 مگاوات در نقاط مختلف کشور
تبدیل سوخت (دوگانه سوز کردن) نیروگاه شهر سنندج
آغاز طرح موتور ملی د87 در سال 1383
خدمات مشاوره ای در زمينة طراحی موتور و مهندسی کاربردی از سال 1386
آغاز طرح تعمیرات 50 دستگاه موتور RK215از سال 1387
آغاز طرح همبندی و آزمون 120 دستگاه موتور ام تی یو از سال 1389