نمایشگاهها و همایش ها

همایش برق سال 88 ساری
همایش محیط زیست صنایع صدر 82 هتل المپیک
سمینار اصول و تکنیک های مدیریت و کنترل موجودی انبار
سمینار مدیریت کیفیت 83
سمینار مهندسی ارزش 84
نخستین جشنواره تولید کنندگان جوان 85
جشنواره ملی کیفیت ایران 85
سمینار نسل جدید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP II 87
سمینار مدیریت استراتژیک متوازن BSC 88
نمایشگاه صنعت نفت 82 تهران
نمایشگاه هفته پژوهش 92
همایش سوخت و احتراق – کاشان
همایش isme بیرجند 90
همایش ملی مهندسی مکانیک ابهر
همایش سوخت و احتراق- 88 هتل المپیک
همایش ملی فناوری های نوین دریایی- 92 نوشهر