تامین موتور

نظر به سوابق شرکت دیزل سنگین ایران، در جهت همکاری با معتبرترین شرکت های موتور ساز در دنیا، این شرکت علاوه بر موتورهای موجود در حوزه های نیروگاهی، ریلی و دریایی قابلیت تامین موتور مورد نظر کارفرمایان را داشته و تاکنون علاوه بر پروژه های تولیدی اقدام به تامین، نصب و راه اندازی و تعمیرات موتورهای ذیل نموده است:
Wartsilla, Deuitz, MTU, Caterpillar, Ruston, Mirrlees Blackston, Volvo, MAN
همچنین در زمینه تامین، نصب و راه اندازی ژنراتورها جهت کاربری نیروگاهی با شرکت های ذیل همکاری داشته است:
AVK, Stamford, Leroy Somer, Mecc alte
همچنین جهت کاربری دریایی امکان تامین گیربکس ZF میسر می باشد.