موتور ملی گازسوز D87

شرکت دسا نمونه اول این محصول را با یک موتور 12 سیلندر با توان 850 الی 900 کیلووات با همکاری شرکت مشاور از اواخر سال 1389در دستور کار قرارداده است.
هدف از این پروژه طراحی، توسعه و عرضه به بازار موتور گازسوز (SI) 12 استوانه د87 برای کاربرد نیروگاهی (تولید برق) می باشد. در حال حاضر طراحی مفهومی و تفصیلی این موتور به پایان رسیده و با ساخت و تامین قطعات نمونه اولیه، در آینده نزدیک و مطابق با برنامه زمابندی، با پایان آزمون‌های عملکردی آماده ورود به بازار رقابتی می‌باشد.
در جدول 3 مشخصات ابعادی و عملکردی و در جدول 4، مقابسه مشخصات این موتور با نمونه‌های هم خانواده خارجی(موجود در بازار ایران) ارائه شده ‌است.

سامانۀ تولید توامان کار و گرما:

تداوم رشد مصرف انرژی در کشور به همراه بهره‌وری کم سامانه های تولید، انتقال و توزیع انرژی سبب گردیده است تا آیندۀ نامطلوبی برای این بخش پیش بینی شود. به گونه‌ای که حتی در صورت تحقق کلیه برنامه‌های توسعه بالادستی ظرف مدت ده سال آینده، مصرف انرژی از تولید انواع انرژی اولیه از جمله نفت و گاز فراتر رفته و کشور به وارد کننده انرژی تبدیل می شود. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف مبنی بر توسعه نیروگاه‌های پراکنده تولید توأمان برق و گرما و سیاست‎های پدافند غیرعامل و با توجه به رویکرد جهانی سازندگان موتور دیزل سنگین به تولید موتورهای گازسوز و گستردگی خطوط انتقال انرژی گاز طبیعی در سراسر کشور، شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا) در پی آن است تا با استفاده از موتور گاز سوز ملّی 12 سیلندر د87، تولید برق را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. كارآيي سامانه های تولید برق به روش متمرکز (نیروگاهی) در حدود 27 تا 55 درصد مي باشد كه بيشترين كارآيي مربوط به نيروگاههاي سيكل تركيبي است. در حاليكه با بهره گيري از فنآوري توليد توأمان برق و گرما بصورت غیرمتمرکز، كارآيي انرژي اين مولد ها به حدود 90 درصد نيز خواهد رسيد.