موتور ملی دوگانه سوز D87

با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی منابع انرژی و برنامه های کلان در حال اجرا ، نظیر طرح بزرگ تحول اقتصادی ، همچنین هزینه های سنگینی که در برنامه های تدوین بودجه سالیانه کشور به منظور واردات سوخت از خزانه کشور تامین میگردد ، همه و همه، آینده صنعت را به سویی میکشاند که به یک سوخت جایگزین و ارزانتر روی آورده و وابستگی کشور را به سایر کشورها در این راستا به حد اقل برساند.
در خصوص موتورهای درون سوز در مقیاسهای کوچک ، استفاده از فن آوریهای جدیدی نظیر پیل سوختی و قوای محرکه دورگه به عنوان یک راهکار اصلی و دست یافتنی در حال وقوع است، اما در محدوده موتورهای سنگین با کاربری هایی در مقیاسهای بزرگ صنعتی و نیروگاهی این موضوع شکل دیگری داشته و مناسبترین راه حل اثبات شده و عملی ، رفتن به سوی موتورهای دوگانه سوز میباشد.
این موضوع در کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسایه با توجه به موارد و شرایط زیر از اولـویت بالاتری برخـوردار میباشد کـه بعضی از این موارد به شرح زیر است :
o وجود بیش از 70 در صد از ذخایر منابع انرژی جهان در منطقه خاور میانه و آسیای میانه.
o ظرفیت مناسب از نظر امکانات پالایش و فرآوری گاز.
o وجود شبکه های لوله کشی گسترده و ایستگاههای پایش فشار گاز در سطح کشور.
o هزینه های کمتر فرایند پالایش گاز نسبت به گازوئیل.
o هزینه های سنگین ناشی از واردات گازوئیل .
o کاهش آلایندگی گاز نسبت به گازوئیل و تاثیر آن در تامین محیط زیست پاک تر.

موتور ملی دوگانه سوز D87 دستاورد نهایی این طرح :

ارائه دانش فنی موتور پایه دوگانه سوز D87-V12DF به منظور توانمندی کشور برای تولید صنعتی و ایجاد خط تولید این موتور تحت عنوان موتور ملی دوگانه سوز ، در آینده خواهد بود.